Zes tips over hoe je je stem kunt laten horen

Een bouwproject in jouw buurt, kan jouw leefomgeving en woongenot aantasten. Projectontwikkelaars mogen echter niet zomaar aan de slag. Zij moeten rekening houden met jouw belangen. Daarom is het zaak deze goed naar voren te brengen. Van ervaringsdeskundigen kreeg Klein Duimpje zes tips over hoe je dat kunt doen.

1. Vraag een gesprek aan met de wethouder

Het is cruciaal dat de wethouder Ruimtelijke Ordening (in Noordwijk wethouder Bakker) weet wat er leeft en welke bezwaren er zijn. Het is in haar of zijn belang dat bewoners gehoord worden en plannen zo soepel mogelijk de gemeentelijke procedures doorkomen. De wethouder kan als gesprekspartner van de projectontwikkelaar invloed uitoefenen op de plannen en optreden als bemiddelaar.

 

Hoe pak je dat aan? Stuur een e-mail aan de wethouder waarin je aangeeft dat je bezwaren hebt tegen het bouwplan en een persoonlijk gesprek wilt. Het mailadres staat vaak op de website van je gemeente, of is anders op te vragen via het bestuurssecretariaat van de gemeente. Ook heeft een gemeente vaak een spreekuur, waar je terecht kan. Bereid het gesprek goed voor. Zet desnoods jouw punten voor jezelf op papier. Soms is het goed om zelf een kort verslag te maken van het gesprek, zeker als er afspraken zijn gemaakt. Het is gepast en wijs om dat verslag achteraf te mailen aan de wethouder en de afspraken daarin te herhalen.

2. Spreek in bij de raadsvergadering

Net als in veel gemeenten, is In Noordwijk bij elke raadsvergadering spreekrecht voor burgers. Als het bouwplan waar jij bezwaar tegen hebt op de agenda staat, is het verstandig om gebruik te maken van dat spreekrecht. Op die manier kun je zelf jouw standpunten naar voren brengen en de raad vragen om daarmee iets te doen.

 

Spreekrecht aanvragen gaat via de griffie en moet minstens een dag van te voren.

3. Onderhoud contacten met lokale media

Laat lokale journalisten weten hoe je denkt over de bouwplannen. Voor hen is het interessant om nieuwsberichten te maken met tegengeluiden. Wanneer je hebt ingesproken, verspreid daarna niet alleen de inspraaktekst, maar ook een persbericht waarin quotes van de inspraak staan. Bezoek raadsvergaderingen waar journalisten vaak zijn, en spreek hen aan.

4. Nodig raadsleden uit bij je thuis

Voor raadsleden krijgen plannen en bezwaren kleur, als ze het ze deze met eigen ogen zien en begrijpen. Zoek uit welke raadsleden waarschijnlijk aan jouw kant staan en nodig hen uit voor een kop koffie. Het huisbezoek geeft hen extra munitie om in debatten de juiste toon en argumentatie te vinden. Mailadressen van raadsleden zijn te vinden via de website van de gemeente of van de fractie.

5. Neem contact op met de projectontwikkelaar

Het kan geen kwaad om zelf contact op te nemen en te onderhouden met de projectontwikkelaar, ook al verschil je van inzicht. Dit kun je zelf doen, of met een groepje gelijkgestemde bewoners. Het voorkomt dat de projectontwikkelaar enkel met officiële platforms contact onderhoudt, zoals de wijkvereniging, die wellicht niet geheel jouw zorgen en bezwaren vertegenwoordigt.

6. houd moed

Houd vol! Inspraak hebben kost energie en is vaak een kwestie van lange adem. Blijf optimistisch en heb vertrouwen. Zoek naar goede en creatieve wegen om jouw stem te laten horen.

En mail mij, Klein Duimpje, jouw tips, zodat ik ze via deze website kan delen en zo kan helpen om te zorgen dat de stem van bewoners blijft doorklinken.

 

Succes!

Groet, Klein Duimpje