4 mythes nieuwbouw Hotels van Oranje

Uiterlijk 8 mei a.s. kunnen alle Noordwijkers laten weten wat zij vinden van de nieuwbouwplannen van Hotel van Oranje. Over die plannen zijn nogal wat misverstanden. Klein Duimpje zet 4 mythes op een rij en legt uit hoe het werkelijk zit.

Mythe 1: nieuwbouw draagt bij aan bruisende boulevard

Heerlijk dacht ik. Het Hotel van Oranje wordt opgeknapt. Meer ruimte voor toeristen. Dat ratjetoe aan hotels wordt rechtgetrokken, mooi gemaakt en aangepast aan de eisen van de tijd. De boulevard krijgt de allure die ze verdient. 

Ik schrok me een hoedje toen bleek dat hier niets van terecht komt. Hoe dat zit? De geplande verbouwing van het huidige Hotel van Oranje kost een kapitaal. Daarom willen de eigenaars de twee naastgelegen hotels slopen en hier woontorens bouwen. Het geld van de verkoop van dat project, is bedoeld om het Hotel van Oranje te renoveren. 

Geen toeristische ontwikkeling dus, maar woningbouwproject. Geen handdoekjes over de balkons. Geen kinderen met schep en emmer die vanuit hun hotel naar het strand lopen. Maar grote appartementencomplexen voor mensen met een goedgevulde beurs, die dit vooral als tweede huis zullen gebruiken. Geen betrokken dorpsbewoners. Misschien gezellig volk in de zomer. Maar hun huizenblokken zijn donkere bouwmassa’s in de winter. Kunnen die dan niet beter op een minder toeristische ontwikkelingsplek staan?

Mythe 2: er komen meer hotelkamers

Meer hotelkamers voor m’n vakantievierende vrienden, had ik gehoopt. Goed voor ons en leuk voor de lokale ondernemers, waar al die toeristen hun slag gaan slaan. Nee hoor. Met de geplande nieuwbouw neemt het totaal aantal hotelkamers af. Hoewel de initiatiefnemer beweert dat de hotelcapaciteit toeneemt…

 

Hoe zit dat? Als je het aantal sterren en vierkante meters in een ietwat ingewikkelde horeca-formule zet, dan neemt de hotelcapaciteit toe. En dat is het frame dat wordt gebruikt, zodat u en ik denken dat dit bouwproject Noordwijk iets gaat opleveren. Maar je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten hoe het zit: het feitelijke aantal kamers neemt af.

Mythe 3: niet hoger dan de vuurtoren

De vuurtoren is op de KW boulevard het hoogste punt. Het is een opvallend ijkpunt voor wie Noordwijk binnenrijdt, voor de wandelaars op de boulevard en de strandgangers. Daarom schrokken we allemaal toen met de eerste bouwtekeningen, in 2012 alweer, onze geliefde toren ondersneeuwde in het bouwgeweld.
 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden, hadden veel politieke partijen in hun verkiezingsprogramma staan dat de vuurtoren ons ijkpunt is en nieuwbouwhoogte daarvan niet maf afwijken. De tekeningen werden rap aangepast, zodat het gebouw direct naast de vuurtoren lager werd. Daarom gaat de mythe rond dat de nieuwbouw niet hoger wordt dan de vuurtoren. Maar de meters die de architect van de eerste bouwtekening afsnoepte, legde hij op de andere gebouwen. Het resultaat: vijf van de zes daken zijn hoger dan de vuurtoren. Tis maar dat u het weet.

Mythe 4: ik heb hier geen invloed op

Er zijn al voorontwerpbestemmingsplannen geweest. En er is een deal gesloten tussen het Hotel van Oranje en de plaatselijke politiek. Dit is een gelopen race, denkt u misschien?

 

Foei. We leven toch in een eerlijke rechtsstaat? Met procedures waar burgers inspraak hebben? Ik snap het best als u een beetje moe bent geworden van steeds weer te horen over de nieuwbouwplannen. Dat u het idee heeft dat er niet naar u is geluisterd. Het helpt inderdaad niet dat er een overeenkomst is tussen de ondernemers en de gemeente -  die niet openbaar is - waardoor inspraak nutteloos lijkt. Maar feit is dat dit soort overeenkomsten juridisch geen hout snijden. Geen politicus zal beweren dat de burgers buiten spel staan en de stem van de bevolking niet telt. Integendeel: De officiële procedure begint nu pas.

Op 9 mei 2018 moeten alle zienswijzen op de plannen van Hotel van Oranje binnen zijn. Nou, kom op, Kruip in de pen en schrijf jouw zienswijze over het hotel van Oranje. Heb je hulp nodig? Ik kan je helpen! Mail me!

 

Groetjes, Klein Duimpje,