26 april 2018

 

Op 26 april hield een groep direct omwonenden van Hotel van Oranje thuis een inloopavond. Bewoners die mee willen doen aan een gezamenlijke zienswijze kwamen samen om zich te laten bijpraten over de laatste stand van zaken.

 

De zorgen over de bouw van woontorens en complexen aan de boulevard en de Jan van Henegouwenweg zijn groot, zo bleek maar eens tijdens de avond. Ondanks alle onderzoeken die Hotel van Oranje liet doen, de inloopavonden van de gemeente, en de geruststellende woorden van gemeente-vertegenwoordigers, zijn Noordwijkers niet gerust op de nieuwbouwplannen.


Zorgen zijn er met name over de bouwhoogte, onduidelijkheden over ontoereikende parkeervoorzieningen, de verkeersregulatie op de Parallel Boulevard en het algemeen nut voor het dorp.


Bewoners hebben een jurist en een stedebouwkundig bureau in de arm genomen om de plannen van Hotel van Oranje goed door te nemen en een zienswijze te schrijven. Wie zich wil aansluiten kan zich melden bij: info@actiegroepkleinduimpje.nl.